Hacı İlyas, Kıbrıs Şehitleri Cd. Osmangazi/Bursa
Telefon: +90 505 430 2397

ADLİ BİLİŞİM

Adli bilişim sayfamız.

Adli Bilişim Nedir?

Adli bilişim, suçlara ilişkin olarak dijital verilerin elde edilmesi, korunması, analiz edilmesi ve yargılamada kullanılması sürecine odaklanan bir disiplindir. Bu süreçler, dijital cihazlar (bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler vb.) üzerinde depolanan verilerin toplanması ve incelenmesi gibi adli bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilir. Adli bilişim, suçların dijital delillerle çözülebildiği durumlarda kullanılır. Örneğin, siber suçlar, bilgisayar korsanlığı, kimlik hırsızlığı, çevrimiçi taciz, yasa dışı aktivitelerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi gibi suçlar adli bilişim yöntemleri kullanılarak çözülebilir. Adli bilişim uzmanları, suç soruşturmalarına yardımcı olmak ve dijital delilleri korumak, analiz etmek ve sunmak için özel olarak eğitilmişlerdir. Bu uzmanlar, dijital delillerin yasal ve adil bir şekilde toplanması, korunması ve kullanılması için çaba gösterirler.


Adli Bilişim Süreçleri Nelerdir?

  • Delil toplama: Suçla ilgili dijital verilerin toplanması adli bilişim sürecinin ilk adımıdır. Bu veriler, sabit diskler, cep telefonları, tabletler, USB bellekler, bulut hesapları, sosyal medya hesapları ve e-posta hesapları gibi dijital cihazlarda veya platformlarda saklanabilir. Delil toplama işlemi, CMK'da öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yapılmalıdır.

  • Delil saklama: Delillerin güvenli bir şekilde saklanması gerekmektedir. Adli bilişim uzmanları, delillerin doğru şekilde saklanması, bütünlüklerinin korunması ve izinsiz erişime karşı korunması için önlemler alır.

  • Delil analizi: Delillerin incelenmesi ve analiz edilmesi süreci, adli bilişim sürecinin en kritik adımlarından biridir. Bu aşamada, dijital verilerin doğruluğu, bütünlüğü, geçerliliği, açıklığı ve anlaşılabilirliği kontrol edilir. Analiz işlemi sırasında, adli bilişim uzmanları, özel yazılımlar ve araçlar kullanarak delillerin değerlendirilmesini yaparlar.

  • Delil sunumu: Delillerin mahkemeye sunulması, adli bilişim sürecinin son aşamasıdır. Deliller, yasal mevzuata uygun olarak sunulmalıdır ve hakim tarafından kabul edilmelidir

Türk Ceza Kanununda Adli Bilişim

Adli bilişim, Türk Ceza Kanunu'nda "Dijital Delillerin Değerlendirilmesi" başlığı altında düzenlenmiştir. Kanun, dijital delillerin nasıl toplanacağı, saklanacağı, analiz edileceği ve yargılama sürecinde nasıl kullanılacağı konularında hükümler içermektedir. Türk Ceza Kanunu'nun 135. maddesi, adli bilişim uzmanlarının görev ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Bu maddeye göre, mahkeme tarafından atanan adli bilişim uzmanları, dijital delillerin yasal ve adil bir şekilde toplanması, saklanması, analiz edilmesi ve sunulması konularında hizmet verirler. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun çeşitli maddelerinde adli bilişim yöntemlerinin kullanımına dair hükümler bulunmaktadır. Örneğin, kanunun 243. maddesi, bilgisayar korsanlığı suçunu düzenlemektedir ve bu suçun işlenmesinde kullanılan dijital delillerin nasıl değerlendirileceğini belirtmektedir. Kısacası, adli bilişim Türk Ceza Kanunu'nda suçların çözümü ve yargılamasında önemli bir yere sahiptir ve dijital delillerin yasal ve adil bir şekilde toplanması, saklanması, analiz edilmesi ve sunulması için önemli düzenlemeler içermektedir.

Ceza Muhakemesi Kanununda Adli Bilişim

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK), suç soruşturma ve yargılama süreçlerine ilişkin hükümler içeren bir kanundur. CMK kapsamında adli bilişim, dijital delillerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi ve yargılamada kullanılması süreçlerini kapsar. CMK'nın 159. maddesi, adli bilişim uzmanlarının görevlerini düzenlemektedir. Bu maddeye göre, mahkeme tarafından atanan adli bilişim uzmanları, dijital delillerin yasal ve adil bir şekilde toplanması, saklanması, analiz edilmesi ve sunulması konularında hizmet verirler. Bu süreçlerde, adli bilişim uzmanları, CMK'nın öngördüğü usul ve esaslara uygun hareket ederler. CMK'nın diğer maddelerinde de adli bilişim yöntemlerinin kullanımına dair hükümler yer alır. Örneğin, CMK'nın 153. maddesi, arama kararlarının dijital verilerin elde edilmesini de kapsayacak şekilde düzenlenmesini öngörür. Bu maddeye göre, arama kararları, dijital verilerin elde edilmesi için de geçerli olacaktır. Kısacası, CMK, adli bilişim yöntemlerinin suç soruşturma ve yargılama süreçlerinde kullanımına dair hükümler içermekte ve adli bilişim uzmanlarının görevlerini düzenlemektedir. Bu yöntemler, suçların aydınlatılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Medeni Kanunda Adli Bilişim

Medeni Kanun, hukukun genel esaslarını düzenleyen bir kanundur ve adli bilişim konusuna doğrudan değinmez. Ancak, bazı hallerde elektronik verilerin yargılama süreçlerinde delil olarak kullanılması gerektiğinde, adli bilişim yöntemleri de devreye girer. Örneğin, bir aile hukuku davasında taraflar arasında elektronik posta yazışmalarının varlığı iddia ediliyorsa, bu yazışmaların gerçekliği ve taraflar arasında nelerin konuşulduğunun belirlenmesi için adli bilişim uzmanlarına başvurulabilir. Bu süreçte, adli bilişim uzmanları, dijital delillerin yasal ve adil bir şekilde toplanması, saklanması, analiz edilmesi ve sunulması konularında hizmet verirler. Ayrıca, Medeni Kanun'un bazı hükümleri, dijital verilerin kullanımına dair hükümler içermektedir. Örneğin, Medeni Kanun'un 223. maddesi, miras davalarında yazılı veya dijital belgelerin ispat gücünü düzenler. Kısacası, Medeni Kanun, adli bilişim konusuna doğrudan değinmese de, elektronik verilerin yargılama süreçlerinde delil olarak kullanılması gerektiğinde adli bilişim yöntemlerinin kullanımını da mümkün kılan hükümler içermektedir.

Sorunlarınız İçin Bize Ulaşarak Destek Talep Edin