Hacı İlyas, Kıbrıs Şehitleri Cd. Osmangazi/Bursa
Telefon: +90 505 430 2397

KVKK Aydınlatma Metnİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz; tarafınızla hizmet ilişkisinin kurulması, hizmet devamlılığının sağlanması, hizmetlerimizin ifa edilmesi, firma olarak diğer yasalardan kaynaklanan sorumluluklarımızın yerine getirilmesi amaçları ile işlenmektedir.Kişisel verileriniz; sitemiz yasal çıkarları amacı ile gerekli olması, tarafınızla hizmet ilişkisinin kurulması, hizmet devamlılığının sağlanması, hizmetlerimizin ifa edilmesi, firma olarak diğer yasalardan kaynaklanan sorumluluklarımızın yerine getirilmesi amaçları ile işlenmektedir.Kişisel verileriniz Ad-Soyad, email, telefon gibi bilgileriniz tamamen sitemiz size hizmet vermesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz herhangi reklam, pazarlama vs. amacıyla 3. taraflarla paylaşılmamakta olup sadece hyforensic platformunda amacına yönelik kullanılmaktadır.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin hyforensic tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek, telefon numaram, e-posta adresim, isim ve soyismim ve sair kişisel verilerimin hyforensic tarafından sağlanan satın alma alışkanlıklarının takibi, kampanya ve paket bilgilendirmeleri hizmetleri, bu amaçlarla verilerimin her türlü platformda muhafaza edilmesini, hyforensic nezdindeki her türlü hizmetten faydalanabilmem için rıza gösteriyorum.

Sayılan bilgiler ; hyforensic.com tarafından bilgileri elinde bulundurma, kaydetme, saklama tanındığı MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş olacaktır.